საწყისი მომსახურება ოფისები პარტნიორები იმპრესუმი კონტაქტი

Copyright © 2011 mebaduri-cg.com. All right reserved                                                                                          Designed by Vakhtang Mebaduri

Teichstraße #24

33615 Bielefeld

Germany


ტელ:         +49 521 5467607

ფაქსი:       +49 521 54676080


ელ-ფოსტა:   info@mebaduri-cg.com

საქართველო

ევროინტეგრაციის

გზაზე

წარმომადგენლობა

Deutsch     ქართული    English

Legal Services - Business Administration - Public Relations Service - Advertising agency



Human Rights protection

and international organization

for Prisoners Welfare

Mebaduri Consulting Group

კონტაქტი სოციალურ ქსელში:

სამართალი & ბიზნესი

PR & რეკლამა

ჩვენ მჭიდროდ ვთანამშრომლობთ ცნობილ გერმანელ და ქართველ ადვოკატებსა და აუდიტებთან, რაც საშუალებას გვაძლევს ფართო მოცულობის შეკვეთების შემთხვევებშიც კვალიფიციური კონსულტაცია და მომსახურება გავუწიოთ ჩვენს კლიენტებს.

ჩვენი პარტნიორები



. საადვოკატო ბიურო Genadi Lewinski

  ბილეფელდი (გერმანია)


. Volker Christian Barton - ბიზნესკონსულტაცია

  ბილეფელდი (გერმანია)


. ALMARTIN - ბიზნესკონსულტაცია

  ჰერფორდი (გერმანია)


. Business Management Center

  თბილისი (საქართველო)


. Professional Legal Consulting - საადვოკატო ფირმა

  თბილისი (საქართველო)


. Getsadze & Pateishvili - საადვოკატო ფირმა

  თბილისი (საქართველო)


. Human Rights protection and international organization for Prisoners Welfare

  თბილისი (საქართველო)


. International Organization for Development & Cooperation

  ჰოლანდია


. ჯიმშერ ბედიანაშვილი- თავისუფალი ჟურნალისტი

  ოერლინგჰაიზენი (გერმანია)