საწყისი მომსახურება ოფისები პარტნიორები იმპრესუმი კონტაქტი

Copyright © 2011 mebaduri-cg.com. All right reserved                                                                                          Designed by Vakhtang Mebaduri

Teichstraße #24

33615 Bielefeld

Germany


ტელ:         +49 521 5467607

ფაქსი:       +49 521 54676080


ელ-ფოსტა:   info@mebaduri-cg.com

საქართველო

ევროინტეგრაციის

გზაზე

წარმომადგენლობა

Deutsch     ქართული    English

Legal Services - Business Administration - Public Relations Service - Advertising agencyHuman Rights protection

and international organization

for Prisoners Welfare

Mebaduri Consulting Group

კონტაქტი სოციალურ ქსელში:

სამართალი & ბიზნესი

PR & რეკლამა

მინიშნება გერმანიის ტელე-მედიის შესახებ კანონის (TMG) მე-5 მუხლის შესაბამისად.


Mebaduri Consulting Group წარმოადგენს ქართველი და გერმანელი მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების თავისუფალ გაერთიანებას, რომელიც დაარსებული იქნა და რომლის ხელმძღვანელობაც ხორციელდება ვახტანგ მებადური-ს მიერ.


იურიდიული მომსახურება ქართული სამართლის სფეროში ხორციელდება„იურიდიული მომსახურების შესახებ“ (RDG) გერმანიის კანონის საფუძველზე. გერმანიის ქალაქ ჰამმ-ის უზენაესი სასამართლოს მიერ ვახტანგ მებადური აღიარებულ იქნა როგორც პროფესიულად კვალიფიციური პირი, რომელსაც უფლება აქვს გერმანიის ტერიტორიაზე საქართველოს კანონმდებლობის სფეროში აწარმოოს იურიდიულ-საკონსულტაციო საქმიანობა (სარეგისტრაციო ნომერი 3712-8.345).პასუხისმგებელი საზედამხედველო ორგანო:


ქ. ჰამმი-ის უზენაესი სასამართლო


Heßlerstr. 53

53065 Hamm


პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა აკმაყოფილებს გერმანიის „იურიდიული საქმიანობის შესახებ“ კანონის მე-12 მუხლის 1-ლი აბზაცის მე-3 პუნნქტისა და ამავე კანინი რეგულირების მე-5 მუხლის  მოთხოვნებს.

საქმიანობა დაზღვეულია კომპანია HDI-Gerling-ში. საფოსტო ყუთი: 102 464, ქ. კიოლნი, გერმანია.ქ. ბილეფელდ-ის საგადასახადო სამსახური. საგადასახადო კოდი 5305/5146/2662.