საწყისი მომსახურება ოფისები პარტნიორები იმპრესუმი კონტაქტი

Copyright © 2011 mebaduri-cg.com. All right reserved                                                                                          Designed by Vakhtang Mebaduri

Teichstraße #24

33615 Bielefeld

Germany


ტელ:         +49 521 5467607

ფაქსი:       +49 521 54676080


ელ-ფოსტა:   info@mebaduri-cg.com

საქართველო

ევროინტეგრაციის

გზაზე

წარმომადგენლობა

Deutsch     ქართული    English

Legal Services - Business Administration - Public Relations Service - Advertising agencyHuman Rights protection

and international organization

for Prisoners Welfare

Mebaduri Consulting Group

კონტაქტი სოციალურ ქსელში:

სამართალი & ბიზნესი

PR & რეკლამა

ოფისები გერმანიაში


MCG - სამართლისა და ბიზნესის განყოფილება

სათავე ოფისი


განყოფილების უფროსი ვახტანგ მებადური                                     


Teichstraße 24

33615 Bielefeld

Deutschland


ელ-ფოსტა:   info@mebaduri-cg.comMCG - PR & რეკლამის განყოფილებაგანყოფილების უფროსი ია ბესტავაშვილი                                       


Zimmerstraße 19

48153 Münster

Deutschland


ელ-ფოსტა:   info-pr@mebaduri-cg.com