საწყისი მომსახურება ოფისები პარტნიორები იმპრესუმი კონტაქტი

Copyright © 2011 mebaduri-cg.com. All right reserved                                                                                          Designed by Vakhtang Mebaduri

Teichstraße #24

33615 Bielefeld

Germany


ტელ:         +49 521 5467607

ფაქსი:       +49 521 54676080


ელ-ფოსტა:   info@mebaduri-cg.com

საქართველო

ევროინტეგრაციის

გზაზე

წარმომადგენლობა

Deutsch     ქართული    English

Legal Services - Business Administration - Public Relations Service - Advertising agencyHuman Rights protection

and international organization

for Prisoners Welfare

Mebaduri Consulting Group

კონტაქტი სოციალურ ქსელში:

სამართალი & ბიზნესი

PR & რეკლამა

პრაქტიკა და გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ევროპის ქვეყნებში პოსტსაბჭოთა ქვეყნების სამართლის სფეროში კვალიფიციურ იურიდიულ მომსახურებაზე მოთხოვნილება საკმაოდ დიდია. მსხვილი საერთაშორისო იურიდიული მომსახურების კომპანიები უკვე შესულნი არიან პოსტსაბჭოთა სივრცის ზოგიერთ ქვეყანაში. საქართველო ამ მხრივ გამონაკლისია.


მოცემული სივრცის შესავსებად შეიქმნა ჩვენი იურიდიული სამსახური, რომელიც გერმანიის ტერიტორიაზე სთავაზობს როგორც გერმანულ, აგრეთვე სხვა საერთაშორისო კომპანიებსა და კერძო პირებს სამართლებრივი მომსახურების სრულ პაკეტს ქართულ სამართალში.


წარმატებული ბიზნეს-საქმიანობის საწარმოებლად სამიზნე ქვეყნის საკანონმდებლო ბაზისა და საინვესტიციო გარემოს სათანადოდ ცოდნას სასიცოცხლო მნიშვნელობა გააჩნია მეწარმისათვის. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვთავაზობთ საქართველოს ბაზარზე მოღვაწე კერძო პირებსა და მეწარმეებს კომპეტენტურ იურიდიულ კონსულტაციას, აგრეთვე საადვოკატო მომსახურებას, წარმომადგენლობას სასამართლოში და მის გარეთ.


ჩვენი მრავაწლიანი გამოცდილებაზე დაყრდნობით შეგვიძლია კლიენტებს გავუზიაროთ სათანადო ცოდნა და გავუწიოთ სა დახმარება კულტურული და მენტალიტეტთან დაკავშირებული წინააღმდეგობების გადალახვაში .


კლიენტებს აგრეთვე ვთავაზობთ დახმარებას ქართულ ბაზარზე მათთვის საჭირო საკონტაქტო პირებისა და სწორი ბიზნესპარტნიორის შერჩევაში. ისინი მიიღებენ ყველა სახის საჭირო ინფორმაციას, რომელიც მათ დაეხმარებათ როგორც ქართულ აგრეთვე გერმანულ ბაზარზე შესვლაში ან შესაბამის ბაზარზე მათი მოღვაწეობის გაფართოებაში.გერმანიის ტერიტორიის ფარგლებში Mebaduri Consulting Group არის წამყვანი იურიდიული მომსახურების სამსახური ქართული სამართალის სფეროში და აგრეთვე თქვენი საიმედო პარტნიორი.